Tűzvédelmi Szabályzatot a jogszabályban meghatározott esetekben a társasházak kezelőjének, a lakásszövetkezetek tulajdonosának, a munkáltatóknak kell elkészítenie. A meghatározott esetekben a Tűzvédelmi Szabályzatban mellékleteként, Tűzriadó Tervnek is szerepelnie kell.

A társasház kezelőjére, lakásszövetkezet tulajdonosára, közös képviselőjére, intéző bizottság elnökére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, előírások:

Gondoskodnia kell az alábbi karbantartásokról és felülvizsgálatokról, továbbá a dokumentálásukáról:

 • menekülési, kiürítési útvonal biztosítása
 • tűzvédelmi jelzőtáblák megléte
 • tűzjelzők működése
 • tűzoltó készülékek
 • vízhálózat
 • hő- és füstelvezetők ( ablak )
 • elektromos hálózat és a villámvédelmi rendszer

A munkáltatók főbb feladatai:

 • A tűzvédelmi oktatás megtartása, és a részvételről szóló dokumentum aláíratása dolgozókkal. Ez kiterjed pl.: szállóvendégekre, bérlőkre, tanulókra is.
 • Tűzesetek megelőzése.
 • Tűz esetén szükséges feladatok, intézkedések megállapítása.
 • Ha a jogszabály elrendeli, akkor az előző szabályok írásba foglalása a Tűzriadó Tervbe, és a Tűzvédelmi Szabályzatba.
 • A változások tűzvédelmi hatásainak felmérése, dokumentálása.
 • A tűzvédelmi berendezések beszerzése, ellenőrzése, üzembiztos állapotban tartása (felülvizsgálata, karbantartása) és a szükséges iratok és nyilvántartások naprakész vezetése.

A Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) 19. § (1) szerint:

“A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő család-tagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük”.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat [35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] 57. § (1) szerint:

“A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intéző bizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról”.

 

A cikkek tartalma és a tudományos meghatározásai az OKTEL Kft. engedélyével lettek megjelentetve.

Joomla templates by Joomlashine