Mikor és hol kötelező tűzjelző- és oltóberendezések telepítése?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza a műszaki mentésről, a tűz elleni védekezésről és tűzoltóságról szóló rendeleteket. Ennek 1. számú mellékletében találjuk a tűzjelző- és oltó berendezések létesítésének előírásait. A berendezések létesítésére és átalakítására műszaki tervdokumentációt kell készíteni, amelyet a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. Az alábbiakban tudatjuk, hogy milyen típusú, méretű épületben milyen kötelezettségek adódnak a tűzjelző- és oltóberendezésekkel kapcsolatban.

A szabályzat rendelkezéseit új létesítménynél, építménynél, átalakítás, bővítés, változtatás körében és mértékében kell alkalmazni.

  Az épület jellege beépített tűzjelző berendezés kötelező-e beépített tűzoltó berendezés kötelező-e
1. Szállásépület    
1.1 Középmagas épületekben (13,65 méter felett ) igen igen
1.2 Többszintes épületekben, ha legalább 20 ember elhelyezése biztosított igen  
2. Iroda, igazgatási és oktatási intézmény, iskola, óvoda, bölcsőde    
2.1 Magas épületekben (30 méter felett) igen igen
2.2 Középmagas és Többszintes épületekben 500 m2 alapterület felett igen  
2.3 Pénzintézetekben igen  
2.4 Épületek számítógép-központjaiban, ha alapterületük meghaladja a 150 m2-t ig igen igen
3. Egészségügyi létesítmények    
3.1 Háromszintesnél magasabb rendelőintézetben igen  
3.2 Fekvőbeteg-ellátás igen  
3.3 Fekvőbeteg-ellátás, középmagas épületben (13,65 méter felett) igen igen
3.4 Fekvőbeteg-ellátás, ha egy tűzszakaszban lévők szám meghaladja a 300 főt igen igen
4. Speciális szociális és egészségügyi létesítmények    
4.1 Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek) elhelyezésére, tartózkodására és időskorúak (60 év felett) egészségügyi, ellátás vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló, legfeljebb kétszintes épületekben, amennyiben egy tűzszakaszban lévők száma meghaladja a 100 főt vagy az egyirányú kiürítés esetén az 50 főt igen  
4.2 Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek) elhelyezésére, tartózkodására és időskorúak (60 év felett) egészségügyi, ellátás vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló kétszintesnél magasabb épületekben, amelyben a szintenként összesített alapterülete meghaladja a 3000 m2-t igen igen
5. Kényszertartózkodásra szolgáló épület    
5.1 Egy tűzszakaszban lévő személyek száma meghaladja a 100 főt vagy háromszintesnél magasabb épületben igen  
6. Művelődési épületek    
6.1 Amennyiben a befogadóképesség meghaladja a 300 főt igen  
6.2 Múzeum, levéltár, könyvtár esetében, amennyiben azok alapterülete meghaladja az 1000 m2-t igen  
6.3 Színházakban, ha annak belmagassága meghaladja a 8 métert igen igen
6.4 A művelődési épület talajszint alatti helyiségeiben, ha azok alapterülete meghaladja az épület földszinti alapterületének 80%-át, és a tűzterhelés meghaladja az 1500 MJ/m2-t igen igen
6.5 13,65 m építményszint felett lévő filmszínházakban, és ott ahol a nézőterek összesített befogadóképessége meghaladja az 1000 főt igen igen
7. Sportcélú épületek    
7.1 Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a 2000 m2-t, és az épületet eredeti rendeltetésétől eltérő rendezvényekre is használják igen  
8. Kereskedelmi létesítmények    
8.1 Fedett piacok, vásárcsarnokok, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a megengedett tűzszakasz méret 50%-át igen  
8.2 Bevásárlóközpontok, Áruházak, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 2000 m2-t igen  
8.3 Bevásárlóközpontok, Áruházak, melyeknek szintenként Összesített alapterülete meghaladja a 8000 m2-t igen igen
8.4 Kereskedelmi létesítmény ahol három szint és szintenként összesített 1000 m2 alapterület felett van igen  
8.5 Kereskedelmi létesítmény 13,65 méter felett igen igen
9. Raktározási, tárolási létesítmény    
9.1 500 m2 feletti alapterületű raktárhelyiségek (kivéve a mezőgazdasági tárolók), melyekben éghető anyagok, termékek tárolását végzik. A tárolt anyagok és az épület tűzvédelmi jellemzőinek figyelembevételével kell az oltóberendezések szükségességét meghatározni, különös tekintettel a 6,00 méternél nagyobb tárolási magasságú, 1500 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelésű és 3000 m2-t meghaladó alapterületű helyiségekre. igen  
9.2 Többszintes mélygarázs, melyben szintenként több mint 20 gépjárművet tárolnak, és az alsó szintek elhagyása csak a felette lévő szinteken keresztül történhet. igen igen
9.3 Zárt garázs, amely 13,65 méter felett kerül kialakításra igen igen
9.4 Gépesített garázs, illetve többszintes zárt garázs, amelyben szintenként több mint 20 gépjárművet tárolnak igen igen
10. Mezőgazdasági és ipari termelő épület    
10.1 Középmagas és magas épületek (az előállított, feldolgozott anyag és az épület tűzvédelmi jellemzőinek figyelembe vételével kell a berendezések szükségességét meghatározni) igen  
11. Egyéb    
11.1 Porrobbanás-veszélyes, berendezés(ek) belső terében, ha a szakhatóság előírja igen igen*
  Vegyes rendeltetésű épületek esetében az 1-11. pontban szereplő meghatározott követelmények figyelembevételével kell a tűzjelző és/vagy oltóberendezést létesíteni.    


* Robbanás elfojtó berendezést kell létesíteni.

 

A cikkek tartalma és a tudományos meghatározásai az OKTEL Kft. engedélyével lettek megjelentetve.

Joomla templates by Joomlashine