A szénmonoxidról

A szénmonoxid

Szénmonoxid a hétköznapokban

A CO mérgezés megelőzése

Mit kell tudni a szénmonoxid jelző készülékekről?

Hová szereljük a CO érzékelőt?

 

A szénmonoxidról

A szénmonoxid mérgezésről szóló híreket hallva, Ön nem is sejti, hogy némi elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének a tragédiák. Ebben segítünk azzal, hogy a szénmonoxidról és a CO jelző berendezésekről minden lényeges információt közzéteszünk. Bízunk benne, hogy minél több család számára válik fontossá a megelőzés és kevesebb szénmonoxid mérgezésről hallunk a hírekben. Vigyázzunk szeretteinkre!

A szénmonoxid

A szénmonoxid (CO) mérgező gáz, ami éghető anyagok tökéletlen égetésekor keletkezik. Ez színtelen, szagtalan, az emberi érzékszerveknek teljesen “láthatatlan”, nem lehet felismerni, érzékelni. A szénmonoxid jelenlétére már csak a mérgezés első tüneteiből, a fejfájásból és émelygésből következtethetünk. Ha észrevesszük a figyelmeztető jeleket, elkerülhetjük a komolyabb mérgezést. Jóval nagyobb a CO mérgezés veszélye az éjszaka folyamán, amikor képtelen vagyunk észlelni a tüneteket, vagy ha hirtelen nő meg a szénmonoxid szint és gyorsan bekövetkezik a rosszullét. A CO gáz belélegzése tulajdonképpen fulladásos halált okoz. Megköti a vérben lévő hemoglobint, amely felelős az oxigén szállításért. Így a vér oxigénszállító képessége csökken, a szervezet lassan megfullad. Még enyhe mérgezés esetén is hosszú idő, több óra a regenerálódás ideje.

Szénmonoxid a hétköznapokban

A szénmonoxid tökéletlen égéskor keletkezik, tehát arról kell gondoskodni, hogy fűtő berendezéseink rendben működjenek. Ezek a mindennapi kényelmünket szolgálják, de mégsem szabad elfeledkezni arról, hogy veszélyforrások is lehetnek. Rendszeres karbantartással, szakszerű megfelelő javítással, normál működés során nem termelnek szénmonoxidot.

Egyéb veszélyeket is előfordulhatnak: az eltömődött kémény, a szénnel, gázzal, fával való helytelen tüzelés, a személyautó (járatása) garázsban, a hordozható grillező zárt térben való használata, a hordozható gázos vagy paraffinos melegítő, még konyhai gáztűzhely is okozott már CO mérgezést.

A gáz koncentrációját egy speciális egységben “ppm” (‘milliomod részben’) mérik. Egy ppm a koncentráció, ha egy m3 levegő egy cm3-nyi CO gázt tartalmaz (0,0001 Tf %). Ennek megfelelően a CO hatása az emberi szervezetre:

Koncentráció Emberi szervezetre gyakorolt hatás Hatóidő
200 ppm Gyenge fejfájás, émelygés, szédülés, fáradtság 1-2 óra után
400 ppm

Erős fejfájás
életveszély

1-2 óra után
3 óra után

800 ppm Szédülés, émelygés, görcsös rángatózás
öntudatlanság
halál
45 perc után
2 órán belül
2-3 órán belül
1600 ppm Fejfájás, émelygés és szédülés
halál
20 percen belül,
1 órán belül

6400 ppm 

Fejfájás, émelygés, szédülés
halál
1-2 percen belül
10-15 percen belül

A CO mérgezés megelőzése

Valamennyien ki vagyunk téve a szénmonoxid mérgezés veszélyének, viszont nem egyforma mértékben. A mérgezés a CO és a hemoglobin kölcsönhatásából keletkezik, amely az egyén fizikai állapotának és a szénmonoxid koncentrációnak a függvénye. Ezért a veszélyeztetettebbek a kisgyerekek, a kismamák, az idős és beteg emberek.

A szénmonoxid mérgezés megelőzése érdekében tartsa be a következő alapszabályokat:

 • Tüzelő- vagy fűtő berendezéseit hivatásos szakember telepítse és évente ellenőriztesse, lehetőleg a fűtési szezon előtt. Így sem zárható ki a meghibásodás lehetősége, de a veszély jelentősen csökkenthető.
 • Soha ne járassa az autót vagy a motort zárt garázsban!
 • Soha ne égessen szenet zárt térben!
 • Soha ne használjon benzines kemping felszereléseket zárt térben!
 • Kémény nélküli tüzelő- és fűtőberendezést csak jól szellőztetett helyen használjon, soha ne zárt ajtók, ablakok mellett!
 • Soha ne használjon házon belül gázolajjal üzemelő szerszámokat, motorokat!
 • Használjon gázérzékelőt a potenciális CO kibocsátó berendezés környezetében!

 

Ha fejfájást vagy émelygést érez, tegye fel a következő kérdéseket:

 • Más is rosszul van a lakásban?
 • Valaki más is érez hasonló tünetet?
 • Jobban érzem magam a házon kívül?
 • A friss levegőtől elmúlnak a tünetek?

Ha a kérdésekre “igen” a válasz, azonnal forduljon orvoshoz és tegye meg az alábbi intézkedéseket:

 • Nyissa ki az ablakokat és ajtókat, hogy a mérgező gáz kiszellőzhessen!
 • Azonnal kapcsolja ki a tüzelő berendezést!
 • Hagyja el az épületet, de hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat!
 • Azonnal kérjen orvosi segítséget, amint máson észreveszi a szénmonoxid mérgezés tüneteit (fejfájás, szédülés, émelygés, hirtelen fáradtság)!
 • Ne használja addig a tüzelő vagy fűtő berendezéseket, amíg szakember át nem vizsgálta és ki nem javította a hibákat!

Mit kell tudni a szénmonoxid jelző készülékekről?

A szénmonoxid érzékelő feladata, hogy a telepítés helyén érzékelje és megfelelő módon jelezze, ha a szénmonoxid az emberi életre veszélyes koncentrációban és időtartam alatt jelen van. Gyakran telepítjük behatolás jelző- (riasztó-) vagy tűzjelző berendezéssel együtt.

Európában az EN50291:2001-es szabvány alapján minősítik az érzékelőket. További szabványok: BS7860:1996 brit, UL2034 amerikai. Amelyik érzékelő ezeknek megfelel, azt megvásárolhatjuk. Csak minősített CO érzékelőt vásároljunk ellenőrizhető helyről. Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha szakszerűen van felszerelve és bekötve, figyelembe véve a használati utasításban foglaltakat.

Az érzékelési elvet tekintve háromfajta CO érzékelő is kapható. Kivitelükben, árfekvésben eltérnek, a veszélyt egyaránt jelzik. Nézzük az alaptípusok technológiai tulajdonságait:

Biomimetic CO érzékelő Az érzékelő úgy kapta nevét, hogy az életben tapasztalható hatásokat utánozza. Tartalmaz egy szintetikus hemoglobin gél cellát, mely megköti a szénmonoxidot. A hemoglobin gél szénmonoxiddal telítődik, a gél elsötétül. Ezt a sötétedést figyeli az érzékelő, a riasztási szintet elértve az érzékelő jelzést ad. A cella 2-3 évig működőképes, de a jelzés után a CO Hgb szintje lassan csökken le (ahogy az emberi szervezetben is).
Félvezetős CO érzékelő A legelső szénmonoxid érzékelőkben alkalmazták ezt az elvet a gáz észlelésére. A félvezetős érzékelő cella mérési elvének lényege, hogy a félvezető felületén adszorbeálódik a CO, így a félvezető vezetőképessége megnő. Ezt a változást a jelfeldolgozó egység kiértékeli.
Elektrokémiai CO érzékelő Az elektrokémiai mérőcella 2 egymástól különböző elektródából és elektrolitból áll. Amikor a CO a cella belsejébe kerül, a katód és az anód között a koncentráció nagyságával arányos elektromos feszültség jön létre. Az ilyen érzékelők alacsony fogyasztásúak, élettartamuk 5 év felett van. Ez a típus igen elterjedt.


Tápellátás szerint csoportosítva az alábbi előnyök és hátrányok közül Ön választhatja ki az önnek megfelelőt:

fajta előny hátrány
cserélhető elemes Nem kell vezetékezni, házilag szerelhető. 2-3 év múlva az elem lemerül, ha nem cseréljük, a berendezés nem fog működni.
hosszú életű elemes Legalább 5 évig, az érzékelő élettartama alatt nem kell cserélni elemet. Ha valami extrém ok miatt mégis lemerül az elem, ki kell cserélni az érzékelőt.
gyengeáramú
12/24 V~
Az érzékelő a betörésjelző vagy a tűzjelző központ tápfeszültségéről üzemel, így a tápellátása szünetmentes. Az érzékelőben lehet szünetmentesítő elem is. A tápellátás vezetékezését ki kell alakítani, szereléséhez szakember szükséges.
hálózati
230 V~
A táplálást könnyű megoldani a ház saját világítási hálózatáról. Van szünetmentes ellátást biztosító elemes kivitelben is. A bekötéshez szakember szükséges.


Riasztás esetén a szénmonoxid érzékelők fényjelzést (villogó vagy folytonos piros) és általában 80-90 dB-s hangjelzést adnak. Fontos, hogy minden érzékelő jelezze a saját meghibásodását. Ezt különböző rövid hangjelzéssel és figyelmeztető fényjelzéssel (hiba LED) oldják meg. Ezek a hibajelzések jelenthetik: a szenzor tönkremenetelét, az elem lemerülését, a szünetmentesítő elem lemerülését, a CO érzékelő élettartamának végét.

Az érzékelők kimeneteinek segítségével a jelzések nem csak halló és látótávolságon belülre továbbíthatóak, hanem egy távoli felügyeleti hely felé is. Ezen kívül azonnali biztonsági beavatkozó berendezések elindítására nyílik lehetőség, pl. veszélyes mennyiségű szénmonoxid felgyülemlésekor elindítható egy vészszellőző rendszer. Így a helyiség gyorsabban válik biztonságossá.

Az szénmonoxid érzékelőkön általában találunk egy teszt-gombot, amelynek segítségével magunk ellenőrizhetjük az érzékelő helyes működését. Ezt az ellenőrzést havonta célszerű elvégezni.

Hová szereljük a CO érzékelőt?

Javasoljuk, hogy minden olyan helyiségbe szereljen szénmonoxid érzékelőt, amelyben lánggal égő berendezés található. Ha több ilyen helyiség van, a pénzügyi keret pedig ehhez szűk, akkor értékelje az egyes helyiségek CO kockázatát.

 • A legveszélyesebb egy légtérben aludni tüzelő vagy fűtő berendezéssel. Ebbe a helyiségbe mindenképpen szereljünk CO érzékelőt.
 • A kémény nélküli vagy nyitott kéményű berendezés is komoly veszélyt jelent, lehetőleg oda is kerüljön szénmonoxid-érzékelő!
 • A nappali használatú helyiségek, amelyekben több órát is eltöltünk naponta, pl. tévézés közben, szintén elég veszélyesek, itt is ajánlatos a CO jelzőberendezés!
 • Amennyiben egy légtérben van a konyha a hálórésszel, az érzékelőt helyezzük a főzés helyétől távol, az alvás helyéhez a lehető legközelebb!
 • Ha a veszélyes berendezés helyiségét ritkán használjuk, akkor azon kívül tanácsos elhelyezni a szénmonoxid érzékelőt, ott ahol a családtagok gyakrabban és hosszabban tartózkodnak.

Ha a veszélyes berendezés nem hálószobában van, és csak egy érzékelő felszerelésére van lehetőség, szereljük a hálószoba előtti folyosóra.

A biztonságos detektálás érdekében az alábbi telepítési szabályok az irányadóak:

 • Az érzékelő a lehetséges szénmonoxid forrástól 1,5-3 m-re legyen!
 • Azokban a helyiségekben, amelyekben nincs veszélyes berendezés, de telepítünk CO érzékelőt, azt belégzési magasságban kell elhelyezni (hálószoba: 50-70 cm; más helyiség: 150-160 cm).

Ismerje meg Ön is a leggyakoribb telepítési hibákat!

A két szokásos hiba, hogy a CO detektorba nem jut be akadálytalanul a levegő, illetve, hogy a erős szennyeződésekkel együtt jut be. A szénmonoxid jelzők nem alkalmasak szabadtéri érzékelésre, hiszen nem erre lettek kitalálva, hanem zárt térben fellépő veszély megelőzésére.

Hogy ezeket a hibákat elkerülje, NE telepítse a szénmonoxid-jelzőberendezést:

 • külső térbe, fűtetlen helyiségbe,
 • szekrénybe vagy a szekrény és a fal közé,
 • nedves, párás helyiségbe (pl. fürdőszoba),
 • közvetlenül sütő, tűzhely fölé,
 • huzatos helyre,
 • nagy portartalmú helyiségbe,
 • szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közé,
 • takarásba, vagy ahol útba van
 • ahol rongálásnak van kitéve.

 

A cikkek tartalma és a tudományos meghatározásai az OKTEL Kft. engedélyével lettek megjelentetve.

Joomla templates by Joomlashine