Jelentős változások, szigorításoknak léptek életbe 2008. május 22-én az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) megjelenésével. A jogszabály meghatározza a tűzvédelmi tervezői jogosultságot az alábbiak szerint.

OTSZ 9/2008. (II. 22.) ÖTM – részletek

Az építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi kialakítást a tűzvédelmi dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi dokumentáció. A tűzvédelmi dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő tudással rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, gépész tűzvédelmi, építész-, elektromos szakértő) bevonni a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció elkészítésébe.

Az új jogszabályban bevezetésre került a tervezői (a kivitelezésért felelős) művezetői és az üzembe helyezési mérnök feladata. Továbbra is a tűzoltó hatóság adja ki a használatbavételi engedélyt, de a döntésében az üzembe helyezési mérnökre hagyatkozik. Ő vállalja a felelősséget, hogy a tűzjelző rendszer minden hatályos szabványnak és a terv dokumentációnak megfelel, az eszköz és anyagfelhasználás az előírások szerint történt.

Ügyfeleinknek gyakran okoz meglepetést a jelenlegi, kissé bonyolult szigorú rendszer és az időigénye az engedélyeztetéseknek. És szem előtt kell tartani, hogy mindezek a követelmények elsősorban az emberéletek védelmében és a vagyonvédelem érdekében ilyen szigorúak.

Az alábbi táblázatban a hatósági engedélyköteles minősített tűzjelző rendszerek tervezési és kivitelezési, valamint engedélyeztetési folyamata található.

  Mit tesz az ügyfél? Mit tesz a (tervező / kivitelező)? Szakhatóság (tűzoltóság)
1. Minősített tűzjelzőt kíván telepíttetni, megkeresi a tervezőt.    
2. Egyeztetés, igényfelmérés (időzítés, eszköz, költség,).  
3.   A tervező árajánlatot készít.  
4.

A. Az árajánlatot elfogadja, megrendeli a tűzjelző rendszer tervezését, kivitelezését.

B. Újabb egyeztetés szükséges.

   
5.   A tervező kiviteli tervet készít az OTSZ alapján:
A tűzvédelmi berendezés terve tartalmazza a műszaki leírást, a tervező nyilatkozatát, a telepítési-bekötési-, és kapcsolási rajzokat. A terv alkalmas a szakhatósági engedélyezésre. Ezért kiépíthető és beüzemeltethető a rendszer.
 
6.   A tervező a szakhatóságtól létesítési engedélyt kér a kiviteli terv alapján. A Tűzoltóságnak 30 napon belül választ kell adnia, ha nem teszi akkor ezt írásos indoklással meghosszabbíthatja.
7.

Amikor a Tűzoltóság állásfoglalása a létesítési engedéllyel kapcsolatban megérkezik. Ha ezt az ügyfél / tervező nem fogadja el, jogorvoslattal élhet.

Csak az engedély birtokában kezdődhet a kivitelezés vagy jogorvoslat.

 
8.  

Kivitelezés: Az építkezés bizonyos fázisában kell elvégezni a vezetékezést, és az érzékelők telepítését. Végül a rendszer programozása.

 
9.  

Az üzembe helyezési mérnök elkészíti a megvalósulási tervet. Ellenőrzi, kipróbálja a rendszert.

Nyilatkozatot ad a rendszer megfelelőségéről.

 
10.  

A kivitelező a Tűzoltóságtól használatbavételi engedélyt kér.

A megvalósulási terv, az oktatási jegyzőkönyv, az üzembe helyezési mérnök nyilatkozata, karbantartási szerződés, üzemeltetési és karbantartási napló birtokában a kivitelező meghívja a tűzoltóság emberét a bejárásra.

 
11. A terület bejárása: A Tűzoltóság képviselője személyesen ellenőrzi a dokumentációkat, benne az üzembe helyezési mérnök nyilatkozatát, amely szerint a telepítés megfelel a hatályos szabványoknak és a kivitelezési tervnek, a meghatározott anyagok, eszközök kerültek felhasználásra, és a rendszer megfelelő és működőképes.
12. Átadás.
13. A Tűzoltó Szakhatóságtól a használatbavételi engedély megérkezik.  

 

 

A cikkek tartalma és a tudományos meghatározásai az OKTEL Kft. engedélyével lettek megjelentetve.

Joomla templates by Joomlashine